Minun sukujuureni

MINUN SUKUJUURENI

***

Vuodesta 2018 alkaen olen koonnut tietoja esivanhemmistani – juuristani. Suurimman osan työstä olenkin tehnyt jo silloin, mutta osan tiedoista täydentänyt ja karsinut 2020 kevään aikana. Tiedot ovat koottu useista eri lähteistä, joiden luotettavuuden tasoa en ole kaikilta osin tarkistanut, joten tietojen mahdollisia virheellisyyksiä saattaa sisältyä ja melko varmasti sisältyneekin kokoamiini tietoihin.

Lähipolvet pitävät sisällään minun, vanhempieni, (elossa olevan äitini luvallaan, isänikin ehti antaa luvan juuri ennen kuolemaansa 2018), sekä jo edesmenneet isovanhempani, joiden mukaan olen jakanut muut 4 esipolvi sukujuurtani. Lähipolvien tiedot on tarkistettuja ja oikein. (Huom. esim. Hellän syntymäajasta on netissä toisaalla virheellisesti vuosi 1906, oik.1907).

Lähiesipolvet isovanhempiini asti ovat tauluissa:

Isäni vanhempien sukujuuret ovat tauluissa

Äitini vanhempien sukujuuret ovat tauluissa:

Ks. myös samat tiedot SUKUPOLVITTAIN, sekä SUKUPUUSTA, edeten molemmissa linkeistä edelleen.

Olen liittänyt myös vertailun vuoksi taulutietoihin tutkimieni sukukirjojen osin ristiriitaisia (esim. hiukan toisistaan poikkeavia elinaikatietoja joidenkin henkilöiden kohdalla) tietoja, joita itse kukin tarkastelija voi halutessaan tarkemmin selvittää, mitkä tiedot ovat oikein. Sivujeni tietoja ei siis sukuselvityksistäni pidä kenenkään pureksimatta niellä. Pääasiallisia lähdetietoja tulen merkitsemään erilliseen Lähdetiedot -alasivuun.


Alla hiukan esittelyä sukujuuriini kunkin isovanhempani mukaan jaettuna:

Reinon esipolvet:

Vaarini Reinon esipolvet voi jakaa lähimmistä esipolvista katsoen kolmeen päälinjaan. Ensinnä tietenkin isien linjaan Karl F. Sjölund – Järvilehdosta alkaen, (joka on katsottu sukumme kantaisäksi, jonka jälkeläiset ovat kokoontuneet sukukokouksiin 1960-luvulta aina viimeiseen 2017 asti), aina Erik Jönssoniin asti. Toisena päälinjana voi katsoa Karl F. Sjölund – Järvilehdon vaimon Wilhelmiina Elisabeth Waldemanin esipolvet, joista on lähisukuummekin saatu Olof Waldermanin sukuselvityksiä Johan Heinrich Waldemanin, (ks. T.R237), jälkeläisistä. Koonnissa ei ole mainittu hänen vaimoaan, eikä vaimonsa esipolvista tietoa, mutta yleisesti on ollut tiedossa, että juuret vievät edelleen Saksaan. Koonnissani tiedot ovat peräisin siitä eteenpäin yksinomaan geni.com sivuilta, joista voi kukin halutessaan tarkastella tarkemmin lähdemerkintöjä ja yksityiskohtaisempia tietoja ko. juurista. Isäni koonnissa Sjölund-Järvilehto, joka keskittyy isien linjaan, on käyty myös pintapuolisesti Karl F. Sjölund – Järvilehdon äidin  Katarina Wilhelmina Odertsdotter Messmanin esipolvista Messmanien isien linjaa puolisoineen. Pienen selvitystyön jälkeen kuitenkin isäni selvityksiin löytäneeni korjauksen joiltakin Wegelius-sukusivuilta Odert Messmanin äidistä Hedwig Wegeliuksesta, olen saanut lisäksi apua virallisista lähteistä varmentamiseen Messmanin sukulinjan yhteyksistä niin Sursill-sukujuuriin, kuin Tawast-sukujuuriin, sekä Uppan sukujuuriin. Muilta osin Messmanin sukujuuret on niin ikään geni.com sivujen tietojen pohjalta, ja lähdeviittaukset sekä muutoinkin tarkemmat tiedot kunkin katsottavissa sieltä.

Olen päätynyt kaikkiaankin ottamaan sivuilleni esipolvistani vain olennaisimman tiedon, eli nimet ja elinajat, sekä muut maat kuin Suomi, mikäli niitä on ilmoitettu synty- ja kuolinpaikoista. Tarkemmat syntypaikat ja kuolinpaikat kuitenkin on etsittävä muista lähteistä, jos sellaiset jotakuta kiinnostaa. Olen rajannut tietoja siksi näin, että se rajaa mahdollisia virheitä kohtuullisiin rajoihin, ja toisaalta lähteistä niitä sitten löytyy tarkemmin tiedoin kumminkin, jos on löytyäkseen. Toisaalta koontini ei ole muutenkaan ollut tarkoitus olla yksityiskohtainen sukuselvitystyö, koska lähteinä olen käyttänyt erikseen tarkistamatta jättämiäni tietoja, jonka vuoksi tietojen luotettavuustaso vähän vaihtelee sen mukaan, mistä niitä olen löytänyt. Koonnissani on siis sen vuoksi lähinnä itselleni kiinnostavat olennaisimmat tiedot juuristani, joita korjailen yhä jatkossakin virheitä havaitessani.

Järvilehdon suku (Karl F. Sjölund – Järvilehdon jälkeläiset) eivät ole perustaneet sukuseuraa sukukokoushistoriansa aikana, mutta Reinon sukujuurista löytyy ainakin Sursill-juuriin liittyen Calamnius-sukuseura, sekä lisäksi myös Uppan sukuseura ja Wegelius sukuseura. Mahdollisesti on muitakin, mutta niistä löytynee kiinnostuneille tarkemmin tietoa Suomen Sukututkimusseuran nettisivuilta. Järvilehtojen sukukokoukseen säveltämäni suvun Juhlavalssin, op. 71 voi kuunnella täältä.


Kaislin Esipolvet:

Mummini Kaislin esipolvet olen ensisijassa saanut tädiltäni (isäni siskolta) tietooni ilm. serkkunsa tekemien sukututkimusten pohjalta koottuna Kaislin kaikki 5 edeltävää sukupolvea, sekä maininnat yhteyksistä Könnin ja Petäyksen sukujen, joista sain lainaksi tädiltäni sukukirjatkin, lisäksi ainakin Kurikan, Uppan, ja Jaakko Ilkan sukuihin useammankin polun kautta. Varsin pian huomasin seikan, että eri lähteissä nimien muodot vaihtelivat, varsinkin ”sukunimien” osalta. Selityskin tuli varsin pian selväksi, että kyse oli varsinkin Pohjanmaalaisten sukujen käytännöstä, missä ”sukunimet” on varsinaisesti olleet talon nimiä, joissa asukkaat, varsinkin emännät, saattoivat vaihtua. Näin ollen useilla Kaislin esivanhemmilla on useita rinnakkaisia eri ”sukunimiä” talojen mukaan, missä asuneet. Etunimet saattoivat myös vaihdella hiukan mm. riippuen siitä, oliko nimet Suomen vai Ruotsin kielellä ilmaistussa muodossa. Sukulaissuhteiden avulla eri lähdetiedoista koottuna sai kuitenkin yhdistettyä eri sukutiedoista paloja toisiinsa Kaislin esipolvista. Geni.com sivuilla Kaislin esipolvia ei ollut suoraan yhdistettynä alunperin lainkaan, ja vaikka osan tiedoista löysin myös sieltä, on niissä esiintyneiden ristiriitaisuuksien vuoksikin pitänyt tiedot koota suurelta osin muista lähteistä, joista keskeisimmät olen maininnutkin alasivulla ”Lähteet”.

Kaislin sukujuuriin liittynee varmasti useampia muitakin sukuseuroja, joita en ole tullut huomanneeksi, mutta ainakin siis Könnin sukuseura, Petäyksen sukuseura, Kurikan sukuseura, Uppan sukuseura, Jaakko Ilkan sukuseura, Koskuen sukuseura, Tusan sukuseura ja Nelimarkan sukuseura. Myös Kaislin esipolviin liittyvistä muista sukuseuroista voi kiinnostuneemmat löytää tarkemmin tietoja Suomen Sukututkimusseuran linkeistä.


Taunon esipolvet:

Vaarini Taunon esipolvet on niin isänsä Heikki Pekka-Aaronsson Eskelisen, kuin äitinsä Vilhelmina Johansdotter Airaksisen puolelta varsin läheisesti toisiinsa kytkeytyneet useissa eri sukupolvissa, ja tiedot on koottu enoni ja tätini (äidin sisko) avulla Kuopion seudun Eskelisten sukukirjasta, sekä geni.com sivujen mukaan Airaksisen sukukirjasta IV. Vilhelmiinan äidin puoleiset sukujuuret on yksinomaan geni.com sivuilta, joiden lähdetietoja ja muita tarkempia tietoja voi tarkastella ko. sivuilta kiinnostuneemmat halutessaan.

Sukuseurat Taunon esipolvista lieneekin lähinnä Eskelisten sukuseura ja Airaksisten sukuseura, sekä Lyytikäisten sukuseura. Mahdollisista muista sukuseuroista voi kaivella tietoa niin ikään Suomen Sukututkimusseuran linkeistä.


Hellän esipolvet:

Mummini Hellän esipolvista oli ensialkuun varsin vähäisiä merkintöjä tädiltäni (äidin sisko) 3 tai 4 esipolvea mummistani. Ne kuitenkin johtivat alkuun, josta löysin Tienarien ja Kurun sukua koskevia lisätietoja niin geni.com kuin jo poistettujen Kalevi Ojasen sukusivuilta lisätietoja Hellän äidin Emma Ketosen esipolvista. Emman isän Juho Ketosen juurista en löytänyt kuitenkaan ensialkuun pitkään aikaan mitään, mikä jäi hiukan vaivaamaan mieltäni. Sitten Hellän isän Severi Salon esipolviin löytyikin täydentävää tietoa geni.com syöttämieni tietojen jatkeena, ja yhteys Tawast-sukujuuriin myös siltä puolelta, jonka varmistamiseen virallisista lähteistä sain myös lisäapua. Lopulta pienin vihjein Emma Ketosen isän Juhon elinpaikoista sain seurakunnista ensin apua lisätietojen saamiseen, ja lisäksi erään sukututkijan apuna vielä Juho Ketosen isän vanhemmista tietoja.

Hellän esipolviin liittyviä sukuseuroja on siis ainakin Mäntsän (Mäntän) sukuseura ja Tienarien sukuseura. Muista mahdollisista sukuseuroista saanee lisätietoja Suomen Sukututkimusseuran linkeistä etsien.


Suomen Sukututkimusseuran sukuseurat löytyy esim. täältä.