LINNUT

LINNUT

***

Kuva: Joutsenet, (vaimoni piirros).

*

Lintuharrastukseni ja kiinnostukseni linnuista on alkanut jo varhain lapsuudessani, jolloin suunnittelin jopa ornitologin uraa ja piirtelin itse lintukirjojen malleista lintujen kukuvia. Tein jopa oman pienen lintu- ja luontokirjankin ala-aste -ikäisenä, mutta sittemmin harrastus on hiipunut vain satunnaiseksi lintubongailuksi.

Keväällä 2000, sävellysharrastukseni yhteydessä syntyi kuitenkin ensimmäinen lintuimitaatio-sävellykseni, ”Kaislikossa suhisee”, op. 90, joka sisältää 7 erilaista lintuääntä, 6 eri lintulajilta. Lintuimitointini on myös peräisin jo lapsuudesta, jolloin matkin mm. silkkiuikkuja, mutta sävellykseni myötä lintuimitointini sai uudet ulottuvuudet, sekä tuli tunnetummaksi myös yleisölle, ja jopa joillekin lintualan ammatti-ihmisille. Sävellyksessäni esiintyvät lajit ovat: isokuovi, mustarastas, ruokokerttunen, sinisorsa, silkkiuikku, kuikka + kuikan varoitusääni. Eräässä toisessa sävellyksessäni on myös joitakin lokin ääniä imitointeina. Sittemmin lintuimitointieni innostamana olen harjoitellut useita eri lajeja, ja jatkan tulevaisuudessa uusien lajien ääntelyiden opettelua. Tällä hetkellä listassa on kuitenkin jo yli 20 eri lajin ääniä, joiltakin lajelta vain tiettyjä ääniä niiden monenkirjavista äänirepertuaareista.

Kevättalvella ystäväni kertoi tyttärensä innostuneen linnuista ja lintujen bongailusta, joka innosti minua kaivamaan lintukirjat hyllyistä itsekin, ja listaamaan niitä lintulajeja, joita itse muistan bonganneeni (kuulo/näköhavaintoina). Koska en ole pitänyt kirjaa näkemistäni luonnonvaraisista lajeista, osa lajeista on voinut unohtua, mutta listassa on varmat tai varmoina pitämäni lintuhavaintoni. Samalla olen innostunut hieman kirjaamaan tietoja lintulajeista ja niihin liittyvistä bongailua helpottavista asiatiedoista. Lähteinäni on useita eri lintukirjoja, joista merkittävimpänä pidän kirjaa: Suomen ja Euroopan Lintuopas, (Valitut Palat).

*

Kuva: Sinitiainen, (vaimoni piirros).

*

Sekä lintuimitaatio-listani, että lintubongaus-listani ovat täydentyviä sen mukaan, kuin uusia lajeja listoihin tulee sisältymään.