op. 78

Serenadi 100-vuotisjuhliin, (50-vuotta täyttäville), sahalle, op. 78

Serenade to 100 Anniversary, (50 Birthdays Hero Couple), for musical saw, op. 78

Eero Järvilehto, musical saw – (12:26-14:06)